เรื่อง : Wish Us Luck (2013) ขอให้เราโชคดี |

: 1 ขั่วโมง 34 นาที : HD : 2013 : เสียงไทย

เรื่องย่อ

Wish Us Luck หรือ ขอให้เราโชคดี เป็นสารคดีบันทึกการเดินทางกลับบ้านด้วยการเลือกนั่งรถไฟทรานไซบีเรียน เส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งผ่านถึง ๗ ประเทศ ผ่านสภาพภูมิประเทศ และแวดล้อมอันแตกต่างกัน นั่นคือ อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน-รัสเซีย-มองโกเลีย-จีน-เวียดนาม-ลาว-ไทย ซึ่งใช้เวลาเดินทางร่วม ๑ เดือน อย่างไรก็ตามงานชิ้นนี้ไม่ใช่สารคดีเชิงท่องเที่ยว หากเป็นงานกึ่งสารคดีแบบที่สองผู้กำกับถนัด งานชิ้นนี้จึงเป็นการบันทึกชีวิตส่วนตัว ว่าด้วยความสัมพันธ์ของผู้เดินทางสองคนอันได้แก่ตัวผู้กำกับเองซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝด วรรณแวว และ แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์ ผ่านเหตุการณ์ที่พวกเธอทั้งคู่ได้ประสบทั้งทุกข์และสุข ต่างจากความคิดแรกๆ ที่คิดว่าเป็นการท่องเที่ยวที่สนุกๆ เท่านั้น