เรื่อง : The Bible (2013) พระคัมภีร์ |

: 1 ขั่วโมง 26 นาที : HD : 2013 : ซับไทย

เรื่องย่อ

ละครละครทางศาสนาเกี่ยวกับการสร้างของพระเจ้าและเหตุการณ์สำคัญทางกายภาพที่นำไปสู่การตรึงกางเขนและการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์