เรื่อง : Division 19 (2017) |

: 1 ขั่วโมง 30 นาที : HD : 2017 : เสียงไทย

เรื่องย่อ

ในปี 2039 คุกได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพอร์ทัลออนไลน์ซึ่งประชาชนสามารถเลือกได้ว่านักโทษจะกินอะไรสวมใส่ดูและต่อสู้กับใคร ประสบความสำเร็จอย่างมากคือ Panopticon TV กำลังจะเปิดตัวในเมืองทั้งเมืองเพื่อให้สมาชิกมีทางเลือกมากขึ้น