เรื่อง : Contagion สัมผัสล้างโลก 2011 |

: 1 ขั่วโมง 46 นาที : HD : 2011 : เสียงไทย

เรื่องย่อ

สัมผัสล้างโลกบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้คนในชีวิตประจำวันพบว่าตัวเองเป็นโรคระบาดขณะที่ CDC ทำงานเพื่อหาวิธีรักษา